Услуги
  1. Експресно изработване на некролози
  2. Организиране на панахиди
  3. Равнене на гробно място
  4. Каменоделски услуги, машинно издълбаване на букви и цифри
  5. Реставрация на стари гробни места
  6. Рязане и изкореняване на дървета
  7. Поддръжка на гробни места
  8. Машинно рисувани портрети
  9. Керамични снимки